rozpočítávatimpf, rozpočítat / rozpočístpf, rozpočítat/rozpočístpf

 1 
 ≈  jen rozpočítávatimpf, rozpočítat/rozpočístpf
 impf: počítáním rozdělovat  pf: počítáním rozdělit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  EFFopt  
1mezi+44na+4
-example:    impf: rozpočítávat mezi děti bonbony na pět dílů  pf: rozpočíst / rozpočítat mezi děti bonbony na pět dílů
-rfl:   pass:  impf: bonbony se mezi děti spravedlivě rozpočítávají  pf: bonbony se spravedlivě rozpočtou

 2 
 ≈  jen rozpočítávatimpf, rozpočítat / rozpočístpf
kalkulovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14na+4
-example:    impf: rozpočítávat investice; investice jsou rozpočítány na 5 miliard  pf: rozpočíst / rozpočítat investice; investice jsou rozpočteny na 5 miliard
-rfl:   pass:  impf: investice se rozpočítávají na roky dopředu  pf: investice se rozpočetly podle dosavadních výsledků
-class:   mental action