stupňovat seimpf

 1 
 ≈  zvětšovat se; zesilovat se
-frame:   ACTobl  PATopt  
1na+4,v+4
-example:   napětí se před volbami stupňuje na neúnosnou míru
-class:   change