zvedatimpf, zvednoutpf, zvedávatiter

 1 
 ≈   impf: dávat do výše; pozdvihovat  pf: dát do výše; pozdvihnout
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  
14
-example:    impf: zvedat kámen / ruku / cihlu  pf: zvednout kámen / ruku; zvedl telefon, aby pod ním mohl utřít prach
-rfl:   pass:  impf: zvedal se padlý strom  pf: zvedne se kámen
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   contact

 2 
 ≈   impf: zvětšovat; zhodnocovat  pf: zvětšit; zhodnotit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  ORIGopt  DIFFopt  MEANStyp  BENtyp  
14na+4z+2o+473
-example:    impf: zvedat úroveň / výrobu / laťku / ceny  pf: zvednout úroveň / výrobu / laťku / ceny
-rfl:   pass:  impf: uměle se zvedají ceny  pf: uměle se zvednou ceny
-class:   change

 3 
 ≈   impf: podněcovat; vyvolávat  pf: podnítit; vyvolat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: zvedat vzpouru  pf: zvednout vzpouru
-rfl:   pass:  impf: zvedala se proti nim vzpoura  pf: zvedne se proti nim vzpoura

 4 
 ≈   impf: zesilovat  pf: zesílit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: zvedat hlas  pf: zvednout hlas
-rfl:   pass:  impf: v rozčilení se zvedal hlas  pf: v rozčilení se zvedne hlas

 5 
 ≈  odsouhlasit / neodsouhlasit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
1pro+4,proti+3ruku,hlas
-example:    impf: zvedal ruku pro / proti  pf: zvedl ruku pro / proti
-rfl:   pass:  impf: zvedá se ruka pro  pf: zvedne se ruka proti

 6 
 ≈   impf: odpovídat telefonicky  pf: odpovědět telefonicky (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1telefon
-example:    impf: po osmé hodině večer telefon nikdy nezvedá  pf: Ty ten telefon nezvedneš?
-rfl:   pass:  impf: nezvedá se jim telefon  pf: nezvedne se jim telefon