vymlouvat seimpf, vymluvit sepf

 1 
 ≈  jen vymluvitpf se
vypovídat se; svěřit se se svým trápením / potížemi / problémy spod.
-frame:   ACTobl  PATopt  
1z+2
-example:   cítila, že se musí ze svých starostí vymluvit
-class:   mental action

 2 
 ≈   impf: užívat výmluvy  pf: užít výmluvy
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  
13na+4,že
-example:    impf: neustále se mu vymlouval na problémy / že tu práci nemůže dokončit  pf: vymluvil se jí na nemoc / že je nemocný
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:  impf: vymlouvali se jeden druhému; vymlouvali se jeden na druhého  pf: jeden druhému se nějak vymluvili; vymluvili se jeden na druhého
-class:   communication