přerušovatimpf, přerušitpf

 1 
 ≈   impf: rušit; ničit  pf: zrušit; zničit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: přerušovali spojení  pf: přerušili spojení
-rfl:   pass:  impf: nepříteli se záměrně přerušovalo spojení  pf: nepříteli se záměrně přerušilo spojení

 2 
 ≈   impf: dělat přestávku; vpadat do něčeho  pf: udělat přestávku; vpadnout do něčeho
-frame:   ACTobl  PATobl  TFHLtyp  REGtyp  MEANStyp  
14na+4v+67
-example:    impf: výklad přerušoval poznámkami; přerušoval politika v agitování; přerušovali program na dvě hodiny  pf: výklad přerušil poznámkou; přerušil politika v agitování; přerušili program na dvě hodiny
-rfl:   pass:  impf: film se přerušuje reklamami  pf: film se přerušil reklamami
-rcp:   ACT-PAT: