zdvihat/zdvíhatimpf, zdvihnoutpf, zdvihávatiter

 1 
 ≈   impf: dávat do výše; pozdvihovat; brát  pf: dát do výše; pozdvihnout; vzít
-frame:   ACTobl  PATobl  DIRtyp  INTTopt  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: zdvihat ruku / kámen / cihlu; zdvihal děti podívat se přes zábradlí  pf: zdvihnout ruku / kámen; zdvihl dítě podívat se přes zábradlí
-control:   PAT
-rfl:   pass:  impf: ruka se zdvihá tisíckrát za den  pf: ruka se zdvihne tisíckrát za den
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vzájemně se zdvihali ze země  pf: zdvihli jeden druhého
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: zhodnocovat; zvětšovat  pf: zhodnotit; zvětšit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  ORIGopt  DIFFopt  MEANStyp  BENtyp  
14na+4z+2o+473
-example:    impf: zdvihat úroveň / výrobu / laťku / ceny  pf: zdvihnout úroveň / výrobu / laťku / ceny
-rfl:   pass:  impf: úroveň se zdvihá každý rok  pf: úroveň se zdvihne každý rok
-class:   change