vozitimpf, vozívatiter

 1 
 ≈  dopravovat vezením
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  INTTopt  DIRtyp  MEANStyp  
134k+3,na+4,inf7,na+6,po+6,v+6
-example:   taxikář vozí cizince; vozí děti do sousední vesnice na vlak; Adra vozí lidem do Afghánistánu humanitární pomoc
-control:   ACT, PAT
-rfl:   cor3: vozí si nákup autem
pass: radioaktivní odpad se vozí do úložiště vlakem
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: vzájemně si vozí zboží; vozí jeden druhého autem
-class:   transport