zanášetimpf, zanéstpf

 1 
 ≈   impf: nesením dopravovat; přinášet  pf: nesením dopravit; přinést
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  INTTopt  
14k+3,na+4,inf
-example:    impf: zanášet balík na poštu; proud zanášel člun k druhému břehu; zanášet pohodu do rodinného života; vánek sem zanáší tóny  pf: zanést balík na poštu; proud zanese člun k druhému břehu; zanést pohodu do rodinného života; vánek sem zanesl několik tónů; zanesl opravit budík
-control:   ACT, ex
-rfl:   pass:  impf: balíky se zanášejí na hlavní poštu  pf: balíky se zanesou na hlavní poštu
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: nesením dopravovat; přinášet  pf: nesením dopravit; přinést
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  INTTopt  DIRtyp  
134k+3,na+4,inf
-example:    impf: pravidelně zanášel prarodičům oběd  pf: zanesl jim oběd; zanesl jim ukázat syna; zanesl mu opravit budík
-control:   ACT, ADDR
-rfl:   pass:  impf: obědy se jim zanášejí domů  pf: oběd se jim zanese domů
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: zanášeli si obědy  pf: zanesli si ukázat fotky
-class:   transport

 3 
 ≈   impf: zaplňovat  pf: zaplnit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
147
-example:    impf: proud zanáší koryto kamením; zanáší ji květinami; saze zanáší komín  pf: proud zanesl koryto kamením; zanesl ji květinami; saze zanesly komín
-rfl:   pass:  impf: pacienti se zanáší květinami  pf: pacient se zanese květinami
-rcp:   ACT-PAT:  impf: zanášeli se květinami  pf: zanesli se květinami
-class:   providing

 4 
 ≈   impf: písemně zaznamenávat; připojovat  pf: písemně zaznamenat; připojit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: zanášet novou knihu do seznamu; zanášet článek do ústavy; zanášet do textu korektury  pf: zanést novou knihu do seznamu; zanést článek do ústavy; zanést do textu korektury
-rfl:   pass:  impf: nové knihy se zanášejí do seznamu  pf: nová kniha se zanese do seznamu
-rcp:   ACT-PAT:  impf: zanášeli se do svých seznamů  pf: zanesli jeden druhého do svého seznamu
-class:   location

 5 
 ≈  jen zanášetimpf
uchylovat střelu od směru (o pušce) (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   puška zanáší

 6 
 ≈  jen zanášetimpf
být nevěrný (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:   zanáší manželce
-rcp:   ACT-PAT: manželé si zanáší