rozcházet seimpf, rozejít sepf

 1 
 ≈   impf: vzdalovat se chůzí; rozptylovat se  pf: vzdálit se chůzí; rozptýlit se
-frame:   ACTobl  INTTopt  DIRtyp  
1k+3,na+4,inf
-example:    impf: poslové se rozcházeli do všech stran hlásat slovo boží  pf: poslové se rozešli do všech stran hlásat slovo boží
-control:   ACT
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: přestávat se stýkat; názorově se neshodovat  pf: přestat se stýkat; názorově se neshodnout (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:    impf: už rok se rozcházel s přítelkyní  pf: rozešel se se svým bratrem
-rcp:   ACT-PAT:  impf: názorově se rozcházeli; nesnášenliví lidé se často rozcházejí  pf: rozešli se po dobrém
-class:   social interaction