zvátimpf

 1 
 ≈  zdvořile vybídnout k návštěvě
-frame:   ACTobl  PATobl  INTTopt  DIR3typ  AIMtyp  
14k+3,na+4aby
-example:   zvali své přátele na večírek; zval své přátele, aby také přišli; zvala své přátele k obědu
-rfl:   cor4: pravidelně se k nim zval na návštěvu
pass: k soudu se zve s měsíčním předstihem
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se zvali na návštěvy

 2 
 ≈  nazývat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
141,7
-example:   Komenského zvali učitel národů
-rfl:   cor4: zve se učitel národů
pass: zve se učitelem národů
-rcp:   ACT-PAT: zvali se přáteli
-class:   communication