oceňovatimpf, ocenitpf

 1 
 ≈   impf: určovat cenu; odhadovat  pf: určit cenu; odhadnout
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14na+4
-example:    impf: oceňovat něčí majetek; oceňovali koberec na 10000 Kč  pf: ocenit něčí majetek; ocenili koberec na 10000 Kč
-rfl:   cor4:  impf: oceňoval se na víc  pf: ocenil se na víc
pass:  impf: koberec se oceňoval na 10000  pf: koberec se ocenil na 10000
-class:   mental action

 2 
 ≈   impf: posuzovat  pf: posoudit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,zda,cont
-example:    impf: kriticky oceňovat umělecké dílo; teprve trh ocení, zda je či není po jejich práci poptávka ... (ČNK)  pf: kriticky ocenit obraz; teprve trh oceňuje, zda je či není po jejich práci poptávka
-rfl:   cor4:  impf: sám se kriticky oceňoval  pf: sám se kriticky ocenil
pass:  impf: na výstavě se obrazy kriticky oceňují  pf: obraz se kriticky ocení
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   mental action

 3 
 ≈   impf: uznávat  pf: uznat
-frame:   ACTobl  PATobl  CAUStyp  MEANStyp  
14,žeza+47,v+6
-example:    impf: oceňovat píli; oceňovali práci; oceňovali ho za zásluhy penězi / medailí / v penězích  pf: ocenit píli; ocenili práci; ocenili ho za zásluhy penězi / medailí / v penězích
-rfl:   pass:  impf: píle se vždy oceňovala  pf: píle se náležitě ocenila
-rcp:   ACT-PAT:
-class:   mental action