zíratimpf

 1 
 ≈  upřeně se dívat
-frame:   ACTobl  DIRtyp  BENtyp  
13
-example:   od té doby jen tupě zírala do dálky; zírala z okna; zírala mu upřeně do očí
-rfl:   pass0: jen se tupě zíralo
-class:   perception

 2 
 ≈  dívat se; sledovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4,jak,zda,že,cont
-example:   zírala na bratra
-rfl:   pass0: jen se na ně tupě zíralo
-class:   perception

 3 
 ≈  upřeně se dívat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
1na+4jak
-example:   zírala na bratra, jak si bere kabát a odchází
-rfl:   pass0: jen se na ně tupě zíralo
-class:   perception

 4 
 ≈  být překvapen (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4,že
-example:   To zírám, že jsi to stihla!; Já jen zírám!
-rfl:   pass0: jen se zíralo