pohánětimpf, pohnatpf

 1 
 ≈   impf: pobízet k pohybu  pf: pobídnout k pohybu
-frame:   ACTobl  PATobl  INTTopt  DIRtyp  MEANStyp  
14k+3,na+4,inf7
-example:    impf: pohánět koně do vrchu; pohánět koně bičem  pf: požene stádo k vodě; požene stádo napít; požene interview na ostří nože (ČNK)
-control:   PAT
-rfl:   pass:  impf: koně se pohánějí bičem  pf: ráno se krávy poženou na pastvu
-rcp:   ACT-PAT:  impf: poháněli se k vyšším výkonům  pf: poženou se k vyšším výkonům
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: předvolávat  pf: předvolat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14k+3,před+4
-example:    impf: pohánět viníka k odpovědnosti  pf: pohnat viníka k odpovědnosti
-rfl:   pass:  impf: viníci se pohánějí k odpovědnosti  pf: viník se požene k odpovědnosti
-rcp:   ACT-PAT:  impf: poháněli se k odpovědnosti  pf: pohnali se k odpovědnosti

 3 
 ≈  jen pohánětimpf
 impf: dodávat energii
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: pohánět loď vesly
-rfl:   pass:  impf: lodě se poháněly vesly

 4 
 ≈   impf: urychlovat; popohánět  pf: uspíšit; popohnat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: pohánět přípravy  pf: pohnat přípravy
-rfl:   pass:  impf: přípravy se poháněly jak to jen šlo  pf: přípravy se pohnaly o pořádný kus dopředu

 5 
 ≈  jen pohnatpf
 pf: útočit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  DPHRobl  
14útokem
-example:    pf: až poženeme útokem, bude pozdě; požene vojsko útokem
-rfl:   pass: vojsko se požene útokem
pass0: požene se útokem