rozdělovatimpf1, rozdíletimpf2, rozdělitpf

 1 
 ≈  jen rozdělovatimpf1, rozdělitpf
 impf1: dělat díly; třídit  pf: udělat díly; roztřídit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  MEANStyp  BENtyp  LOCtyp  
14do+2,na+473
-example:    impf1: rozdělovat děti do skupin / na skupiny; rozdělovat aktivity do firem; rozdělovat kartičky podle situací  pf: rozdělit děti do skupin / na skupiny; rozdělit aktivity do firem; rozdělte kartičky podle situací
-rfl:   pass:  impf1: kartičky se rozdělovaly do skupin  pf: kartičky se rozdělily do skupin
-class:   change

 2 
 ≈   impf1: přidělovat; dávat  impf2: přidělovat; dávat  pf: přidělit; dát
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  MEANStyp  LOCtyp  BENtyp  
13,mezi+4,mezi+7473
-example:    impf1: rozdělovat dětem / mezi děti dárky  impf2: rozdílet dětem / mezi děti dárky  pf: rozdělit dětem / mezi děti dárky
-rfl:   pass:  impf1: dětem se rozdělovaly dárky  impf2: dětem se rozdílely dárky  pf: dětem se rozdělily dárky
-rcp:   ACT-ADDR:  impf1: rozdělovali si / mezi sebe jídlo  impf2: rozdíleli si / mezi sebe jídlo  pf: rozdělili si / mezi sebe jídlo
-class:   exchange

 3 
 ≈  jen rozdělovatimpf1, rozdělitpf
 impf1: oddělovat  pf: oddělit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  
14od+2
-example:    impf1: rozdělovat ženicha od nevěsty  pf: příbuzní rozdělili na chvíli ženicha od nevěsty (SSJČ)
-rfl:   pass:  impf1: rozděloval se ženich od nevěsty  pf: rozdělil se ženich od nevěsty
-rcp:   PAT-ORIG:  impf1: spor bratry rozděloval  pf: válka oba bratry rozdělila