vzpomínat siimpf, vzpomenout sipf

 1 
 ≈   impf: vybavovat si  pf: připomenout si
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4,jak,zda,že,cont
-example:    impf: vzpomínal si na tu příhodu  pf: vzpomněla si na ni
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vzpomínali si na sebe  pf: vzpomněli si na sebe vzájemně
-class:   perception

 2 
 ≈   impf: vybavovat si  pf: připomenout si
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
1na+4jak,že
-example:    impf: vzpomínal si na ni, jak se na něj dívala  pf: vzpomněla si na ni, jak se na něj dívala
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vzpomínali si na sebe, jak špatně se chovali  pf: vzpomněli si na sebe vzájemně, jak špatně se zachovali
-class:   perception

 3 
 ≈  jen vzpomenoutpf si
obdarovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
1na+4s+7
-example:   vzpomněla si na mě s dárkem
-rcp:   ACT-ADDR: vzpomněli si na sebe s novými knihami