třást seimpf

 1 
 ≈  chvět se; klepat se
-frame:   ACTobl  CAUStyp  BENtyp  
173
-example:   ruce se mu třásly zimou / věkem

 2 
 ≈  mít strach z někoho
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFopt  
1před+77
-example:   třásla se před svým učitelem strachy

 3 
 ≈  strachovat se; bát se
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFopt  
1o+4,aby,zda,že,cont7
-example:   třásla se strachem o své dítě; třásla se o peníze

 4 
 ≈  těšit se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+4
-example:   celý se třese na pěknou sumu peněz, co vyhrál; třásla se na něj