Frames containing form "k+3"
aktivovat 1
balit, balívat 3
balit se, balívat se 1
běhat, běhávat 1
běžet 1
blahopřát 1
blížit se 3
brát, vzít, brávat 13
cestovat 1
darovat 1
dávat, dát 1
dávat se, dát se 4
dobíhat, doběhnout 1
dobývat se 1
dodávat, dodat 3
dodávat, dodat 4
dohánět, dohnat, dohonit 3
docházet, dojít 1
docházet, dojít 4
docházet, dojít 7
docházet, dojít 11
dojíždět, dojet 1
dojíždět, dojet 4
donutit 1
doplácet, doplatit 1
doplňovat, doplnit 3
doporučovat, doporučit 2
dopracovávat se, dopracovat se 1
dopravovat, dopravit 1
dopravovat, dopravit 2
dopravovat se, dopravit se 1
doprovázet, doprovodit 1
dopřávat, dopřát 2
dospívat, dospět 3
dostávatI se, dostat se 6
dostavovat se, dostavit se 1
dotahovat, dotáhnout 1
dotahovat, dotáhnout 3
dotahovat, dotáhnout 6
dotahovat se, dotáhnout se 1
dovádětI, dovéstI 1
dovádětI, dovéstI 3
dovážet, dovézt 1
dovážet, dovézt 2
dovolovat si, dovolit si 1
doznávat se, doznat se 1
drát se, drávat se 1
dráždit, dráždívat 1
hlásit se 2
hlásit se 3
hnát 1
hnát 2
hnát se 1
hoditII se 3
honit 1
honit 2
hovořit, hovořívat 2
hrnout se 1
chodit, chodívat 1
chovat 3
chovat se 1
chtít 2
chystat 1
chystat se 1
chystat se 2
inspirovat 1
inspirovat se 1
jet 1
jezdit, jezdívat 1
jít 1
jít 3
kolísat 1
koncentrovat 4
koncentrovat se 1
kráčet 1
kvalifikovat 1
ladit, ladívat 2
ladit, ladívat 3
lákat 1
létat 1
letět 1
letět 2
mít, mívat 13
mít se, mívat se 1
mít se, mívat se 2
mizet 2
mluvit, mluvívat 2
modlit se, modlívat se 1
motivovat 1
nabádat 1
nabízet, nabídnout 1
nabízet se 1
najímat, najmout 1
naklánět se, naklonit se 2
nalaďovat, naladit 2
náležet 1
náležet 3
namířit 4
napojovatII se, napojitII se 1
napomáhat, napomoci/napomoct 2
nasazovat, nasadit 2
nastupovat, nastoupit 3
natahovat, natáhnout 7
natahovat se, natáhnout se 4
nechávat, nechat 10
nést 1
nosit, nosívat 1
nutit, nutívat 1
nutit, nutívat 3
objednávat,, objednat 2
obracet, obrátit 2
obracet, obrátit 3
obracet se, obrátit se 3
obracet se, obrátit se 4
obracet se, obrátit se 5
odcestovat 1
odcházet, odejít 1
odesílat, odeslat 1
odesílat, odeslat 2
odesílat, odeslat 3
odhodlávat se, odhodlat se 1
odjíždět, odjet/odejet 1
odkazovat, odkázat 2
odlétatI, odletovat, odletět, odlétnout, odlétatII, odlétávat 1
odnášet, odnést 1
odnášet, odnést 2
odnášet, odnést 3
odnášet, odnést 4
odskakovat si, odskočit si 1
odsuzovat, odsoudit 1
odtahovat, odtáhnout 2
odvádět, odvést 1
odvádět, odvést 2
odvážet, odvézt 1
odvážet, odvézt 2
odvažovatII se, odvážitII se 1
odvolávat se, odvolat se 2
opravňovat, oprávnit 1
orientovat 3
orientovat se 2
otáčet se, otočit se 7
patřitI, patřívatI 1
patřitI, patřívatI 3
plavat/plovat 1
plout 1
počítat 5
podávat, podat 2
podněcovat, podnítit 2
podotýkat, podotknout 1
pohánět, pohnat 1
pohánět, pohnat 2
pohnat se 1
pohybovat, pohnout 2
pojit, pojívat 2
pojit se, pojívat se 2
pomáhat, pomoci/pomoct 2
ponechávat, ponechat 9
posílat, poslat 2
poskytovat, poskytnout 1
posluhovat, posloužit 2
pospíchat 1
postačovat, postačit 1
povstávat, povstat 1
postavit se 5
postupovat, postoupit 5
potřebovat 1
poukazovat, poukázat 1
pouštět, pustit 9
poutat, poutávat 1
poutat, poutávat 2
poutat se, poutávat se 1
poutat se, poutávat se 2
používat, použít 1
povolávat, povolat 2
povzbuzovat, povzbudit 2
poznamenávat, poznamenat 1
poznamenávat, poznamenat 2
pozvat 1
probírat se, probrat se 1
probojovávat se, probojovat se 2
probouzet, probudit 2
probouzet se, probudit se 2
promlouvat, promluvit 2
pronajímat, pronajmout 1
pronajímat, pronajmout 2
pronášet, pronést 2
propracovávat se, propracovat se 1
protahovat, protáhnout 5
provokovat 1
přát 1
předkládat, předložit 2
předurčovat, předurčit 1
předurčovat, předurčit 2
přecházet, přejít, přechodit 2
přecházet, přejít, přechodit 3
přecházet, přejít, přechodit 4
přecházet, přejít, přechodit 6
přejíždět, přejet 2
přejíždět, přejet 3
přemisťovat/přemísťovat, přemístit 1
přemisťovat/přemísťovat se, přemístit se 1
přemlouvat, přemluvit 1
přenášet, přenést 1
přenášet se, přenést se 1
přenechávat, přenechat 1
přepravovat, přepravit 1
přepravovat se, přepravit se 1
přesunovat, přesouvat, přesunout 1
přesunovat, přesouvat, přesunout 4
přesunovat se, přesouvat se, přesunout se 1
přesunovat se, přesouvat se, přesunout se 2
přestupovat, přestoupit 2
převádět, převést 1
převážet, převézt 1
přibíhat, přiběhnout 1
přibírat, přibrat 1
přibližovat, přiblížit 2
přibližovat se, přiblížit se 4
přibývat, přibýt 1
přicestovat 1
přičítat, přičíst, přičítávat 1
přidávat, přidat 1
přidávat se, přidat se 1
přidávat se, přidat se 2
přidělovat, přidělit 2
přihazovat, přihoditI, přiházetI 2
přihlašovat, přihlásit 1
přihlašovat se, přihlásit se 2
přihlížet, přihlédnout 2
přicházet, přijít 1
přicházet, přijít 7
přichystat 1
přichystat 2
přichystat se 1
přijíždět, přijet 1
přijímat, přijmout 1
přikládat, přiložit 2
přiklánět se, přiklonit se 2
přilákat 1
přilepovat, přilepit 2
přilepovat se, přilepit se 2
přilétat, přiletovatI, přiletět, přilétnout, přilétávat 1
přimět 1
přinutit 1
připadatI, připadnoutI, připadávatII 3
připevňovat, připevnit 1
připisovat, připsat 1
připočítávat, připočítat/připočíst 1
připojovat, připojit 2
připojovat se, připojit se 1
připoutávat, připoutat 1
připoutávat, připoutat 2
připravovat, připravit 2
připravovat se, připravit se 1
přirovnávat, přirovnat 1
přiřazovat/přiřaďovat, přiřadit 1
přiřazovat/přiřaďovat se, přiřadit se 1
příslušet 1
přispívat, přispět 1
přispívat, přispět 2
přistávat, přistát/přistat 1
přistupovat, přistoupit 2
přistupovat, přistoupit 3
přistupovat, přistoupit 5
přistupovat, přistoupit 6
přitahovat, přitáhnout 4
přitahovat, přitáhnout 6
přitisknout 2
přivádět, přivést 1
přivádět, přivést 2
přivádět, přivést 3
přivazovat, přivázat 1
přivážet, přivézt 1
přivážet, přivézt 2
přiznávat se, přiznat se 1
přizvat 1
půjčovat, půjčit 1
půjčovat, půjčit 2
půjčovat, půjčit 3
putovat 1
rozbíhat se, rozběhnout/rozeběhnout se 1
rozcházet se, rozejít se 1
rozhodovat se, rozhodnout se 1
rozjíždět se, rozjet se 1
řadit, řadívat 2
řadit se 2
řítit se 1
sahat, sáhnout 4
sbalovat, sbalit 3
sbalit se 1
sbírat se, sebrat se 4
sbírat se, sebrat se 5
scházet, sejít, scházívat 2
scházet se, sejít se, scházívat se 1
sestupovat, sestoupit 1
setkávat se, setkat se 1
sjíždět, sjet 2
sjíždět se, sjet se 1
sjíždět se, sjet se 2
skákat, skočit 8
sklánět, sklonit 1
sklouzávat, sklouzat, sklouznout 3
sloužit, sloužívat 4
směřovat 2
snášet, snést 1
snášet, snést 2
snášet, snést 3
snášet se, snést se 1
snižovat se, snížit se 2
soustřeďovat, soustředit 3
soustřeďovat, soustředit 4
soustřeďovat se, soustředit se 3
spěchat 1
spět 1
spouštět, spustit 1
spouštět se, spustit se 1
stačitI, stačitII, stačívat 1
stavětI se 5
stimulovat 1
stoupat, stoupnout 2
strhávat/strhovat, strhnout, strhat 4
svádět, svést 4
svěřovat, svěřit 1
svolávat, svolat 2
šetřitI 1
táhnout 16
tlačit 3
ubírat se 1
uchylovat se, uchýlit se 2
ukládat, uložit 5
uprchat, uprchnout, uprchávat 1
určovat, určit 1
usedat, usednout 4
ušetřit 1
utíkat se, utéci se 1
utíkat, utéci/utéct 1
utíkat, utéci/utéct 3
užívat, užít 1
užívat, užít 2
vázat 4
vázat se 3
vcházet, vejít 1
velet 2
věnovat 1
věnovat 1
vést 1
vést 3
vést 6
vézt 1
vjíždět, vjet, vjíždívat 1
vkročit 1
vláčet/vláčit se, vláčívat se 1
vléci/vléct se 1
vlézat, vlézt 1
vnikat, vniknout 1
vnucovat se, vnutit se 1
vnucovat se, vnutit se 2
vodit, vodívat 1
volat, volávat 3
vonět 2
vozit, vozívat 1
vracet, vrátit, vracívat 3
vracet se, vrátit se, vracívat se 2
vrhat se, vrhnout se 1
vsunovat se, vsouvat se, vsunout se 1
vtahovat, vtáhnout 4
vtrhávat/vtrhovat, vtrhnout 1
vybíhat, vyběhnout 1
vybíhat, vyběhnout 2
vybízet, vybídnout 1
vyčleňovat, vyčlenit 1
vydávat se, vydat se 1
vydávat se, vydat se 1
vydělávat, vydělat 1
vyhánět, vyhnat 1
vyhrazovatI, vyhraditI 2
vycházet, vyjít 1
vycházet, vyjít 3
vycházet si, vyjít si 1
vychovávat, vychovat 1
vyjadřovat se, vyjádřit se 1
vyjíždět, vyjet 1
vyjíždět, vyjet 2
vyjíždět si, vyjet si 1
vykračovat/vykročovat, vykráčet, vykročit 1
vykračovat/vykročovat, vykráčet, vykročit 2
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 1
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 2
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 7
vylézat, vylézt 1
vylézat, vylézt 2
vymýšlet, vymyslet/vymyslit 1
vynakládat, vynaložit 1
vynášet, vynést 1
vynášet, vynést 2
vypalovat, vypálit 5
vypínatII se, vypnoutII se 3
vypracovávat se, vypracovat se 1
vypravovatI, vypravit 1
vypravovatI se, vypravit se 1
vyprovokovávat, vyprovokovat 1
vypůjčovat, vypůjčit 1
vypůjčovat, vypůjčit 2
vypůjčovat, vypůjčit 3
vyrážet, vyrazit 2
vyrážet si, vyrazit si 1
vysílat, vyslat 1
vyskakovat, vyskočit 1
vyskakovat, vyskočit 2
vyslovovat, vyslovit 2
vyslovovat se, vyslovit se 1
vystačovat, vystačit 1
vyšplhat 1
vytahovat, vytáhnout 1
vytahovat, vytáhnout 2
vytahovat, vytáhnout 9
vytahovat, vytáhnout 11
vytrácet se, vytratit se 2
vytrhávat/vytrhovat, vytrhnout 5
využívatI, využít 1
využívatII 1
vyvádět, vyvést 1
vyvádět, vyvést 2
vyvážet, vyvézt 1
vyvážet, vyvézt 2
vyzývat, vyzvat 1
vzhlížet, vzhlédat, vzhlédnout, vzhlížívat 1
vzhlížet, vzhlédat, vzhlédnout, vzhlížívat 3
vztahovat, vztáhnout 1
vztahovat se 1
zabloudit 2
zahánět, zahnat 1
zahánět, zahnat 2
zahýbatI, zahnout 1
zacházetI, zajít 1
zacházetI, zajít 4
zachovávat se, zachovat se 2
zajíždět, zajet 1
zaměřovat, zaměřit 3
zaměřovat se, zaměřit se 1
zamířit 1
zanášet, zanést 1
zanášet, zanést 2
zapůjčovat, zapůjčit 1
zapůjčovat, zapůjčit 2
zapůjčovat, zapůjčit 3
zařazovat/zařaďovat, zařadit 2
zařazovat/zařaďovat se, zařadit se 1
zařizovat se, zařídit se 1
zaskakovat, zaskočit 1
zastavovatI se, zastavitI se 2
zatahovat, zatáhnout, zatahat 3
zatlačovat, zatlačit 5
zavádět, zavést 1
zavazovat, zavázat 5
zavazovat se, zavázat se 1
zavítávat, zavítat 1
zdvihat/zdvíhat, zdvihnout, zdvihávat 1
zdvihat/zdvíhat se, zdvihnout se, zdvihávat se 1
zlákat 1
zmocňovat, zmocnit 1
znát se, znávat se 1
zneužívat, zneužít 1
zvát 1