modlit seimpf, modlívat seiter

 1 
 ≈  odříkávat modlitbu
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  AIMtyp  
1k+34za+4,aby
-example:   babička se modlila za své děti a vnuky; modlit se otčenáš
-class:   communication