řadit seimpf

 1 
 ≈  seřazovat se
-frame:   ACTobl  PATopt  DIR3typ  CRITtyp  MANNtyp  
1do+2,v+4
-example:   žáci se řadili před školou podle velikosti; žáci se řadili ve třídě do front dle zasedacího pořádku
-class:   change

 2 
 ≈  zařazovat se někam; připojovat se k někomu; spojovat se s někým
-frame:   ACTobl  PATobl  
1do+2,k+3,mezi+4
-example:   řadili se mezi ostatní žáky; svým uměleckým stylem se Mácha řadil k romantikům; otec se řadil do kategorie pracujících
-class:   combining