aktivovatbiasp

 1 
 ≈  vyvolat/vyvolávat činnost; uvést/uvádět v činnost; uvést/uvádět znovu do činné služby
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14k+3
-example:   aktivovat obranné mechanizmy; aktivovat nálož; aktivovat důchodce
-rfl:   pass: zařízení se aktivuje stiskem tlačítka