sloužitimpf, sloužívatiter

 1 
 ≈   impf: prokazovat služby; obsluhovat; posluhovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  LOCtyp  
137
-example:    impf: Sedm let jsem u vás sloužil a nic jste mi nedali.; Čím mohu sloužit?; trpělivě slouží nemocnému; Tak to bohužel nemohu sloužit!; sloužit národu / vlasti; pes mu věrně sloužil mnoho let
-rfl:   pass0: slouží se nemocným
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně si sloužili

 2 
 ≈  být zaměstnán jako voják / policista; mít službu; být v práci
-frame:   ACTobl  PATopt  LOCtyp  
14
-example:   Prapor, u kterého Cleg v Ulsteru sloužil, patří v britské armádě k nejobávanějším jednotkám.; Sloužili jsme za Čepičky.; slouží jen denní služby; Ve středu nemůžu, sloužím.
-rfl:   pass: Slouží se i noční.
pass0: Sloužilo se dva roky.

 3 
 ≈  být v dobrém stavu; dobře fungovat
-frame:   ACTobl  BENtyp  
13
-example:   teď ke stáru už mu paměť / nohy / zrak / zdraví neslouží

 4 
 ≈  být používán / využíván; mít funkci / úlohu
-frame:   ACTobl  PATopt  COMPLtyp  BENtyp  
1k+3jako+1,za+43
-example:   Důchodový věk by neměl sloužit jako argument politický. Slouží jako podklad pro vydání cestovního pasu. Za vzor pro ně sloužil model amerických univerzitních středisek. Březová kůra sloužila jako potah kánoe.
-rfl:   cor3: malíř si sám sloužil jako model
pass0: dětem se slouží jako vzor

 5 
 ≈  vykonávat mešní obřad (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRtyp  
1mši
-example:   Chodil sloužit mše do věznic. Ti mimochodem žádají liturgii v církevní slovanštině, jinak sloužíme všude česky.
-rfl:   pass: Mše se tu slouží pouze na sv. Vojtěcha.