vybízetimpf, vybídnoutpf

 1 
 ≈   impf: vyzývat; pobízet; dávat podnět k něčemu  pf: vyzvat; pobídnout; dát podnět k něčemu
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14k+3,aby,,zda,že
-example:    impf: sestra ji vybízela, aby jedla; pes vybízel ke hře  pf: pes vybídl ke hře; vybídla jsem návštěvu, aby se posadila
-rfl:   pass:  impf: vybízíte se, abyste se dostavil k soudnímu řízení  pf: vybídl se dostavit se k soudnímu řízení
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně se vybízeli k odvaze  pf: vybídli jeden druhého k návštěvě
-class:   communication