dopřávatimpf, dopřátpf

 1 
 ≈   impf: poskytovat  pf: poskytnout
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
132,4,inf,aby
-example:    impf: dopřávala manželovi svobody  pf: dopřála si ještě jednu kávu
-control:   ADDR
-rfl:   cor3:  impf: dopřával si častá milostná dobrodružství  pf: dopřál si krásnou dovolenou
pass:  impf: zvířatům ve výběhu se dopřává volnost pohybu  pf: zvířatům se dopřála volnost
pass0:  impf: dopřávalo se jim volnosti  pf: dopřálo se jim volnosti
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně si dopřávali volnost  pf: vzájemně si dopřáli volnost

 2 
 ≈  jen dopřátpf
dokončit přání
-frame:   ACTobl  PATopt  CAUStyp  
13k+3
-example:   děti mu dopřály k narozeninám a pustily se do dortu
-rfl:   pass0: dopřálo se a začala hostina
-rcp:   ACT-PAT: děti si dopřály a pustily se do dortu
-class:   communication