vyslovovatimpf, vyslovitpf

 1 
 ≈   impf: artikulovat  pf: artikulovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: Anička už vyslovuje hlásku r  pf: vyslovila obtížné slovo několikrát za sebou
-rfl:   pass:  impf: l se vyslovuje se špičkou jazyka u kořenů horních zubů  pf: hláska r se vysloví jako l, ale s kmitáním jazyka
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: říkat; pronášet; vyjadřovat  pf: říci; pronést; vyjádřit
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  
1k+3,o+64,zda,že,cont
-example:    impf: vyslovovali po řadě své připomínky k návrhu; po řadě vyslovovali, co je jejich přáním; zároveň vyslovila, zda by nebylo lepší celou akci odsunout  pf: politik zde vyslovil jednu zajímavou myšlenku; konečně vyslovila, jak si to představuje; Neznám příliš podrobností k tomuto případu, takže se nemohu vyslovit, zda má právo Unie, anebo je právo na straně ČR. (ČNK)
-rfl:   pass:  impf: námitky se vyslovují až po skončení celého projevu  pf: vyslovila se námitka
-class:   communication

 3 
 ≈   impf: vyjadřovat  pf: vyjádřit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: vyslovovali jí po řadě soustrast  pf: vyslovili mu důvěru
-rfl:   pass:  impf: soustrast se vyslovuje až na závěr pohřbu  pf: vyslovila se jim soustrast
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vyslovovali si soustrast  pf: vyslovili si soustrast
-class:   communication