zavazovat seimpf, zavázat sepf

 1 
 ≈   impf: brát na sebe závazek; omezovat se závazkem  pf: vzít na sebe závazek; omezit se závazkem
-frame:   ACTobl  PATobl  
1k+3,inf,že,cont
-example:    impf: ČR se zavazuje k plnění lidských práv  pf: naše firma se zavázala k plnění termínů
-control:   ACT