poznamenávatimpf, poznamenatpf

 1 
 ≈   impf: prohazovat; podotýkat  pf: prohodit; podotknout
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  BENtyp  LOCtyp  DIR3typ  
1k+3,o+64,aby,,zda,že,cont3
-example:    impf: poznamenávala své postřehy  pf: poznamenala o něm několik jedovatostí
-rcp:   ACT-PAT:  impf: poznamenávali o sobě navzájem, že ...  pf: poznamenali o sobě navzájem, že ...
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: zapisovat  pf: zapsat
-frame:   ACTobl  PATopt  EFFobl  BENtyp  LOCtyp  DIR3typ  
1k+3,o+64,aby,,zda,že,cont3
-example:    impf: poznamenávala mu něco o tom do zápisníku; poznamenával o tom v zápisníku; jen letmo poznamenával, co je nutné udělat  pf: poznamenala mu něco o tom do zápisníku; poznamenal o tom v zápisníku; jen letmo poznamenal, co by bylo vhodné udělat
-rfl:   cor3:  impf: poznamenával si všechno, co slyšel, do notesu  pf: poznamenal si mé telefonní číslo do zápisníku
pass:  impf: všechny výhrady se poznamenávají do tohoto sešitu  pf: návrhy se vždy poznamenaly do kalendáře
-rcp:   ACT-PAT:  impf: poznamenávali si něco o sobě  pf: poznamenali si něco o sobě
-class:   communication

 3 
 ≈   impf: poznačovat  pf: poznačit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  BENtyp  
1473
-example:    impf: poznamenával kámen křídou  pf: poznamenal kámen křídou
-rfl:   pass:  impf: při hře se všechny významné body na cestě poznamenávají křídou  pf: při hře se všechny smrky poznamenaly barevnými fáborky
-rcp:   ACT-PAT:  impf: poznamenávali si sebe navzájem  pf: poznamenali si sebe navzájem

 4 
 ≈   impf: nepříznivě ovlivňovat  pf: nepříznivě ovlivnit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: nešťastné události jeho života ho těžce poznamenávaly  pf: série nepřesností poznamenala utkání; Petr poznamenal utkání svou nepozorností