postupovatimpf, postoupitpf

 1 
 ≈   impf: popocházet  pf: popojít
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:    impf: postupoval dál do vozu  pf: postoupil do místnosti
-rfl:   pass0:  impf: pomalu se postupovalo dál do místnosti  pf: postoupilo se dál do místnosti
-rcp:   ACT-DIR3:
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: dosahovat vyššího stupně; pohybovat se dopředu  pf: dosáhnout vyššího stupně; pohybovat se dopředu
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:    impf: postupovat do dalšího kola / na druhé místo / k cíli  pf: postoupil v soutěži do dalšího kola; postoupil do další třídy
-rfl:   pass0:  impf: pomalu se postupuje k cíli  pf: postoupilo se do dalšího kola
-class:   motion

 3 
 ≈   impf: přenechávat; předávat  pf: přenechat; předat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: postupoval mu své místo; postupovat spis účastníku řízení  pf: postoupil mu své místo; postoupit spis účastníku řízení
-rfl:   pass:  impf: postupuje se jim žádost k posouzení  pf: postoupila se jim žádost k posouzení
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: postupovat sobě navzájem spisy  pf: postoupit sobě navzájem spisy
-class:   exchange

 4 
 ≈   impf: činit pokroky  pf: učinit pokrok
-frame:   ACTobl  REGobl  DIR3typ  
1v+6
-example:    impf: postupovat ve vývoji kupředu  pf: stavba za tu dobu příliš nepostoupila
-rfl:   pass0:  impf: ve vývoji se postupuje kupředu  pf: ve vývoji se postoupilo kupředu

 5 
 ≈   impf: zahajovat  pf: zahájit
-frame:   ACTobl  PATobl  
1k+3
-example:    impf: postupovali k dalšímu tématu  pf: postoupil k dalšímu tématu
-rfl:   pass0:  impf: postupovalo se k dalšímu tématu  pf: konečně se postoupilo k dalšímu tématu
-class:   phase verb

 6 
 ≈   impf: šířit se  pf: rozšířit se
-frame:   ACTobl  DIRtyp  
1
-example:    impf: nákaza postupuje rychle  pf: nákaza postoupila rychle
-class:   expansion

 7 
 ≈  jen postupovatimpf
jednat
-frame:   ACTobl  PATopt  REGtyp  MANNtyp  
1proti+3v+6
-example:   postupujeme proti odpůrci v této záležitosti obezřetně
-rfl:   pass0: proti odpůrcům se postupuje tvrdě
-rcp:   ACT-PAT: postupovali proti sobě obezřetně