přibližovat seimpf, přiblížit sepf

 1 
 ≈   impf: přicházet; pohybem se dostávat do blízkosti  pf: přijít; pohybem se dostat do blízkosti
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:    impf: přibližovali se k vrcholu hory; přibližoval se k němu  pf: přiblížili se k vrcholu hory; přiblížil se k němu
-rcp:   ACT-DIR3:  impf: přibližovali se k sobě  pf: přiblížili se k sobě
-class:   motion

 2 
 ≈   impf: připodobňovat se  pf: připodobnit se
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
137
-example:    impf: přibližoval se mu svým chováním stále více  pf: přiblížil se mu svým chováním
-rcp:   ACT-PAT:  impf: přibližovali se sobě; názory se sobě přibližovaly  pf: přiblížili se sobě; po dlouhém jednání se sobě názory obou představitelů alespoň částečně přiblížily

 3 
 ≈   impf: ocitat se v blízkosti; nastávat; nadcházet  pf: octnout se v blízkosti; nastat; nadejít
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: přibližovala se zatáčka; přibližovaly se Vánoce; bouře se přibližovala  pf: přiblížila se zatáčka; přiblížily se Vánoce; bouře se přiblížila
-class:   phase of action

 4 
 ≈   impf: dosahovat míry; ocitat se v blízkosti něj. stavu  pf: dosáhnout míry; octnout se v blízkosti něj. stavu
-frame:   ACTobl  PATobl  
13,k+3
-example:    impf: hodnota jeho majetku se přibližovala 5 miliardám; konečně jsme se přibližovali k světovým samozřejmostem  pf: majetek se přiblížil 5 miliardám; konečně jsme se přiblížili k světovým samozřejmostem