stavětI seimpf

 1 
 ≈  zaujímat vzpřímenou polohu
-frame:   ACTobl  PATopt  DIR3typ  MANNtyp  
1do+2,v+4
-example:   akrobat se stavěl na hlavu / na ruce / na špičky, aby viděl; vojáci se stavěli do trojstupu
-class:   change

 2 
 ≈  umisťovat se; zaujímat urč. místo
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   děti se stavěly do kouta
-class:   location

 3 
 ≈  odporovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1proti+3
-example:   stavěl se proti mému nařízení
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se stavěli proti sobě

 4 
 ≈  podporovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
1za+4
-example:   stavěl se za ni / za jeho rozhodnutí
-rcp:   ACT-PAT: vždy se stavěli za sebe

 5 
 ≈  hodnotit
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNobl  
1k+3
-example:   k problémům se vždy stavěl negativně; k budoucímu vývoji země se většina respondentů stavěla vcelku pozitivně
-rcp:   ACT-PAT: stavěli se k sobě pozitivně

 6 
 ≈  povyšovat se
-frame:   ACTobl  PATobl  
1nad+4
-example:   pořád se nad nás stavěl

 7 
 ≈  působit roztržky / hádky spod. (idiom)
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   stavěl se mezi nás

 8 
 ≈  tvářit se (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   stavěl se ublíženým

 9 
 ≈  tvářit se (idiom)
-frame:   ACTobl  MANNobl  
1
-example:   stavěl se, jako by neuměl do pěti počítat

 10 
 ≈  vzpírat se (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1na zadní
-example:   stavěl se na zadní