zmocňovatimpf, zmocnitpf

 1 
 ≈   impf: zplnomocňovat  pf: zplnomocnit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14k+3,inf,aby
-example:    impf: firma ho zmocňovala k nákupu cenných papírů / kupovat na burze cenné papíry  pf: zmocnil ho udělat to za ní; zmocnili ho k prodeji cenných papírů
-control:   PAT
-rfl:   cor4:  impf: sám se zmocňoval k nákupu akcií  pf: sám se zmocnil k nákupu akcií
pass:  impf: zástupce se zmocňoval k jednáním  pf: zástupce se zmocnil k jednáním
-rcp:   ACT-PAT:  impf: zmocňovali se k právním úkonům  pf: zmocnili se k právním úkonům