pojitimpf, pojívatiter

 1 
 ≈  spojovat; slučovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  EFFopt  
1s+74do+2,v+4
-example:   ve svém díle umělec pojí prvky avantgardy s expresí v působivý celek
-rcp:   ADDR-PAT: pojí dohromady prvky avantgardy a expresi
-class:   combining

 2 
 ≈  spojovat; slučovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14k+3,s+7
-example:   pojí ho s ním / k němu dávné přátelství; pojí nás společný zájem o literaturu
-rcp:   ADDR-PAT: pojí je spolu přátelství
-class:   social interaction