náležetimpf

 1 
 ≈  patřit; příslušet
-frame:   ACTobl  PATobl  
13,k+3
-example:   kniha náleží Janovi; ke statku náležel i kus lesa; cítil, že k němu náleží
-rcp:   ACT-PAT: náleželi k sobě

 2 
 ≈  mít někde místo
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   kniha náleží do knihovny; na odpovědná místa náleží odpovědní lidé; oranžová barva náleží na škále barev mezi žlutou a červenou
-class:   location

 3 
 ≈  být příslušníkem / zastáncem / prvkem množiny; být součástí
-frame:   ACTobl  PATobl  
1do+2,k+3,mezi+4
-example:   Petr náleží k jeho zastáncům / k nejnadanějším muzikantům; řepka náleží mezi významné medonosné plodiny (ČNK); náležel ve třídě mezi nejlepší žáky
-class:   combining

 4 
 ≈  týkat se; souviset
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:   obdiv náleží nadaným hudebníkům; v řadě habsburských panovníků mu náleží čestné místo (ČNK)

 5 
 ≈  mít právo / povinnost
-frame:   ACTobl  PATobl  
1,inf3
-example:   úřadům nenáleží se do této záležitosti míchat; rozhodnutí nenáleží náčelníkovi
-control:   PAT