přibližovatimpf, přiblížitpf

 1 
 ≈   impf: dávat do blízkosti  pf: dát do blízkosti
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: přibližoval figurku k cíli; přibližoval ho k cíli  pf: přiblížil figurku k cíli; přiblížil ho k cíli
-rfl:   pass:  impf: figurka se přibližovala k cíli  pf: figurka se přiblížila k cíli
-class:   transport

 2 
 ≈   impf: připodobňovat  pf: připodobnit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
143,k+3
-example:    impf: stále více své skladby přibližoval klasické hudbě  pf: svou novou skladbu více přiblížil klasické hudbě
-rfl:   pass:  impf: skladby se záměrně přibližují klasické hudbě  pf: skladby se záměrně přiblížily klasické hudbě
-class:   combining

 3 
 ≈  osvětlit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: přibližuje tento problém i nezasvěceným  pf: přibližte nám tento problém; výstava přiblíží Romy
-rfl:   cor3:  impf: přibližoval si problém na příkladech  pf: přiblížila si problém na příkladech
pass:  impf: problém se přibližuje na příkladech  pf: problém se přiblížil na příkladech
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: přiblížili si vzájemně své problémy  pf: přiblížili si navzájem své problémy
-class:   communication