patřitIimpf, patřívatIiter

 1 
 ≈  být ve vlastnictví; přináležet
-frame:   ACTobl  PATobl  
13,k+3
-example:   kniha patří Janovi; ke statku patří i nedaleký les; děti patří k matce; cítil, že k němu patří
-rcp:   ACT-PAT: patříme k sobě

 2 
 ≈  náležet; mít náležité místo
-frame:   ACTobl  DIR3obl  
1
-example:   kniha patří do knihovny; oranžová patří na škále barev mezi žlutou a červenou; To sem nepatří!
-class:   location

 3 
 ≈  řadit se; být prvkem množiny; být příslušníkem / zastáncem; být součástí
-frame:   ACTobl  PATobl  
1,zda,že,contdo+2,k+3,mezi+4
-example:   Petr patří k jeho zastáncům / k nejnadanějším muzikantům; k tomu patří názor, že církevní úkon nemá mít právní následky; senátor patřil mezi zaryté konzervativce (ČNK); teta patří mezi lidi, kterými můžete pohrdat (ČNK); pomsta patří mezi nestarší literární náměty (ČNK); bobr patří mezi ohrožené druhy; já jsem patřil do hlídky pana doktora Bohadla (ČNK); tento přípravek patří do skupiny přísně sledovaných léčiv (ČNK); k mému rozhodnutí patří, že půjdu tudy příště se svým synem ...(ČNK); Mezi základní rozhodnutí bude tedy patřit, zda přenechat podíly, které se nabízejí k privatizaci, domácím (ČNK)
-class:   combining

 4 
 ≈  týkat se; příslušet
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:   potlesk patří Sukovi; patří vám můj obdiv / dík

 5 
 ≈  zasloužit si (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
31,že,cont
-example:   To ti patří!; patřilo mu, jak zle s ním nakládal