příslušetimpf

 1 
 ≈   impf: být příslušníkem / zastáncem / členem množiny; náležet k něčemu
-frame:   ACTobl  PATobl  
1k+3
-example:    impf: ke středním vrstvám však přísluší rovněž úřednictvo; tyto země příslušely kdysi ke Koruně české
-class:   combining

 2 
 ≈   impf: patřit; náležet do vlastnictví
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:    impf: tento hrad příslušel Šternberkům od nepaměti
-class:   location

 3 
 ≈   impf: být právem / povinností; patřit
-frame:   ACTobl  PATobl  
1,inf3
-example:    impf: plat mu právem přísluší; daně ze zákona přísluší státu; sexuální výchova přísluší jak rodině, tak škole; potlesk přísluší Sukovi
-control:   PAT