podněcovatimpf, podnítitpf

 1 
 ≈   impf: vyvolávat; vzbuzovat; rozněcovat  pf: vyvolat; vzbudit; roznítit; rozjitřit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: výstava podněcovala čím dál tím větší zájem diváků; jeho radikální myšlenky podněcovaly nepokoje mezi lidmi  pf: jeho kniha podnítila veliký zájem kritiky; jeho ostrá kritika podnítila nejrůznější diskuse
-rfl:   pass:  impf: pouze se tím podněcuje veřejná kritika  pf: v té době se doslova podnítil hon na čarodějnice

 2 
 ≈   impf: povzbuzovat; podporovat; pobuřovat; pobízet  pf: povzbudit; podpořit; pobouřit; pobídnout
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14k+3,proti+3,aby,,že
-example:    impf: matka ho stále podněcovala, aby dále studoval; učitel žáky podněcoval k diskusím; Spartakus podněcoval otroky ke vzpouře  pf: matka se ho snažila podnítit k větší aktivitě / aby byl více aktivní; Spartakus podnítil otroky k povstání
-rfl:   cor4:  impf: podněcoval se k vyšším a vyšším výkonům  pf: naprostým soustředěním se podnítil k vyššímu výkonu
pass:  impf: v naší škole se žáci podněcují k diskusím  pf: kolektiv se kritikou podnítil k větší soudržnosti
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně se podněcovali k vyšším výkonům  pf: podnítili se k vyšším výkonům
-class:   communication