probírat seimpf, probrat sepf

 1 
 ≈   impf: probouzet se k vědomí  pf: probudit se k vědomí
-frame:   ACTobl  PATopt  ORIGopt  
1k+3,do+2z+2
-example:    impf: probírala se z apatie  pf: probrala se z bezvědomí až po týdnu
-class:   change

 2 
 ≈  jen probíratimpf se
prozkoumávat něco; prohlížet něco
-frame:   ACTobl  PATobl  
17
-example:   probírala se starou korespondencí
-class:   contact

 3 
 ≈  jen probratpf se
vyjasnit se (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   nebe se v poledne probralo