řaditimpf, řadívatiter

 1 
 ≈  stavět / klást dle urč. kritéria; seřazovat; uspořádávat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  DIR3typ  CRITtyp  MANNtyp  
14do+2,v+4
-example:   dítě řadilo kostky dle barvy a velikosti; řadil slova abecedně do skupin; řadil slova do veršů; v duchu řadím své myšlenky do vět (ČNK)
-rfl:   cor4: ukázněně se řadil na konec fronty
pass: účastníci prvního kola soutěže se řadili dle počtu získaných bodů
-class:   change

 2 
 ≈  zařazovat někam; připojovat někoho k někomu; spojovat někoho s někým; začleňovat do skupiny; být součástí
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14do+2,k+3,mezi+4
-example:   výsledky výzkumů novorozenecké úmrtnosti nás řadí mezi vyspělejší státy světa; Torberga vždy řadili k německy píšícím pražským spisovatelům; dokonce i vás bych řadil do této kategorie (ČNK); jejich bílé tuniky je řadí do stylu typického pro období biskupa Kyra (ČNK)
-rfl:   cor4: vždy se řadil k aristokratům
pass: Torberg se tradičně řadí k spisovatelům pražské německé literatury
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se řadili k aristokratům
-class:   combining

 3 
 ≈  zadávat rychlost (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  
14
-example:   řadil rychlost; radíme řidičům řadit při 5500 otáčkách
-rfl:   pass: při 5500 se řadí rychlost