přátimpf

 1 
 ≈  blahopřát
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  CAUStyp  
132,4,aby,k+3
-example:   přát někomu k Vánocům; přála mu pevného zdraví
-rfl:   pass: k narozeninám se obvykle přeje hodně zdraví
pass0: přálo se mu dlouhého života
-rcp:   ACT-ADDR:
-class:   communication

 2 
 ≈  chtít, aby někdo něco měl
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
132,4,inf,aby,
-example:   přát kamarádovi jeho úspěch; přál matce, aby byla zdráva; přál bych vám vidět tu tlačenici
-control:   ADDR
-rfl:   pass: kamarádům se nic zlého nepřeje
pass0: přálo se mu toho úspěchu
-rcp:   ACT-ADDR:

 3 
 ≈  být nakloněn; stranit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
13
-example:   počasí nám přálo; babička nám přála
-rfl:   pass0: vnoučatům se vždy přálo