připočítávatimpf, připočítat/připočístpf

 1 
 ≈   impf: počítáním přidávat / připojovat  pf: počítáním přidat / připojit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14k+3
-example:    impf: žáci měli připočítávat kladná čísla k záporným  pf: žáci připočítali kladné číslo k sudému
-rfl:   pass:  impf: k ceně zboží se ještě připočítává 22 procent  pf: k ceně zboží se připočítá 22 procent
-rcp:   PAT-EFF:  impf: připočítával k sobě kladná a záporná čísla  pf: připočítal k sobě pět a sedm
-class:   combining

 2 
 ≈   impf: přisuzovat  pf: přisoudit; přiřknout (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  DPHRobl  
134,že,contk dobru,k tíži,na vrub,za vinu
-example:    impf: připočítávala mu k dobru jeho vzorné chování; připočítávala mu za vinu, že se o matku řádně nepostaral  pf: otec ti to připočítá k dobru
-rfl:   pass:  impf: dobré chování se vždy připočítávalo k dobru  pf: myslím, že se ti to připočítá za vinu
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: připočítávali to za vinu jeden druhému  pf: připočítali to k dobru jeden druhému