podávatimpf, podatpf

 1 
 ≈   impf: dávat do ruky  pf: dát do ruky
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: podávat cihly bratrovi  pf: podat kolegovi šroubovák
-rfl:   cor3:  impf: podával si cihly  pf: podal si cihlu sám
pass:  impf: podávaly se mu cihly  pf: podaly se mu cihly
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: podávají si vzájemně cihly  pf: podali si skleničky
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: servírovat; předkládat k jídlu  pf: servírovat; předložit k jídlu (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  REGtyp  COMPLtyp  
134k+3jako+4
-example:    impf: večeři podáváme v šest hodin; lék podáváme třikrát denně  pf: podat jim samé lahůdky jako předkrm
-rfl:   cor3:  impf: podával si samé lahůdky  pf: podal si samé lahůdky
pass:  impf: večeře se podává v šest  pf: večeře se jim podala v šest
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: podávali si samé lahůdky  pf: podali si samé lahůdky
-class:   exchange

 3 
 ≈   impf: předvádět; uskutečňovat; vytvářet  pf: předvést; uskutečnit; vytvořit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: podává v letošním roce dobré výkony  pf: podal špičkový výkon; podal přesnou charakteristiku své práce
-rfl:   pass:  impf: za těchto podmínek se podávají dobré výkony  pf: za těchto podmínek se podá dobrý výkon

 4 
 ≈   impf: předkládat; navrhovat  pf: předložit; navrhnout (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: podávat hlášení / žalobu / daňové přiznání / informace / přehled; podávat kolegovi návrh na řešení  pf: podat hlášení / žalobu / daňové přiznání / informace / přehled; podat kolegovi návrh na řešení
-rfl:   pass:  impf: podává se žaloba  pf: podala se žaloba

 5 
 ≈   impf: pomáhat  pf: pomoci (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
13ruku
-example:    impf: podávat jim ruku ve chvíli nouze  pf: podal jim ruku
-rfl:   pass:  impf: ve chvíli nouze se jim podává pomocná ruka  pf: ve chvíli nouze se jim podala pomocná ruka
-rcp:   ACT-PAT:  impf: podávali si navzájem v době nouze pomocnou ruku  pf: podali si navzájem v době nouze pomocnou ruku

 6 
 ≈  mít podání (ve sportu) (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:    impf: podává Navrátilová  pf: Lendl podal
-rfl:   pass0:  impf: podává se od základní čáry  pf: podalo se hned napoprvé

 7 
 ≈   impf: interpretovat  pf: interpretovat (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  EFFobl  
134jako+4
-example:    impf: podával to jako hotovou věc  pf: podal to jako hotovou věc
-rfl:   pass:  impf: podává se to jako hotová věc  pf: podalo se to jako hotová věc
-class:   communication