přiznávat seimpf, přiznat sepf

 1 
 ≈   impf: doznávat se  pf: doznat se
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13k+3,zda,že,cont
-example:    impf: ke všem krádežím se přiznával; přiznával se mu ke všemu, co udělal; přiznávala se mu, co provedla; žáci se učiteli nikdy nepřiznávali, zda látku umějí či ně  pf: přiznal se mu k vraždě / jak to udělal / že něco udělal; žáci se učiteli nepřiznali, zda látku umějí či ne
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: přiznávali se sobě  pf: přiznali se sobě
-class:   communication