dohánětimpf, dohnatpf1, dohonitpf2

 1 
 ≈   impf: dobíhat; přibližovat se během  pf1: doběhnout; přiblížit se během  pf2: doběhnout; přiblížit se během; dokončit hon / honění
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: soupeř dohání běžce ve třetím kole; vzrůstem pomalu doháněl otce  pf1: soupeř dohnal běžce ve třetím kole; vzrůstem už dohnal otce  pf2: soupeř dohonil běžce ve třetím kole; dohonil otce ve vzrůstu
-rfl:   pass:  impf: soupeř se v pátém kole dohání a předhání  pf1: běžec se s trochou snahy dožene a předežene  pf2: běžec se s trochou snahy dohoní a předhoní
-class:   motion

 2 
 ≈  jen dohánětimpf, dohnatpf1
 impf: přihánět; hnaním dostávat  pf1: přihnat; hnaním dostat
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  
14
-example:    impf: konečně vyčerpán dohání stádo domů  pf1: dohnat husy z pastvy domů
-rfl:   pass:  impf: každý večer se stádo dohání domů  pf1: každý večer se stádo dožene domů
-class:   transport

 3 
 ≈  jen dohánětimpf, dohnatpf1
 impf: nutit  pf1: přimět; donutit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14k+3
-example:    impf: bída je doháněla ke krádežím / k nejhoršímu  pf1: bída je dohnala ke krádežím / k nejhoršímu
-rfl:   cor4:  impf: doháněl se k vrcholným výkonům  pf1: dohnal se k vrcholným výkonům
pass:  impf: dělníci se dohánějí k co nejvyšším výkonům  pf1: dělníci se dohnali k co nejvyšším výkonům; nechápeš, že se takhle dožene k tomu, že jednoho krásného dne se na něj vrhne a rozsápá ho na kusy (ČNK)
-rcp:   ACT-PAT:  impf: doháněli jeden druhého k šílenství  pf1: vzájemně se dohnali k vyšším výkonům

 4 
 ≈  jen dohonitpf2
 pf2: skončit hon / honění
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   já už jsem dohonil, teď honíš ty (SSJČ)
-class:   phase verb

 5 
 ≈   impf: doplňovat; dodatečně vykonávat (něco zameškaného)  pf1: doplnit; dodatečně vykonat (něco zameškaného)  pf2: doplnit; dodatečně vykonat (něco zameškaného) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: po dlouhé nemoci těžce doháněl učivo  pf1: trvalo dlouho, než po dlouhé nemoci dohnal učivo  pf2: musíš dohonit zameškané měsíce
-rfl:   pass:  impf: zameškané učivo se musí dohánět  pf1: zameškané učivo se dožene za pár dnů  pf2: zameškané učivo se s trochou úsilí dohoní