stimulovatimpf

 1 
 ≈  povzbuzovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14k+3,aby,
-example:   vedoucí stimuluje pracovníky k vyššímu výkonu
-rfl:   cor4: stimuluje se k vyšším výkonům
pass: pracovníci se zde stimulují k vyššímu výkonu
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně se stimulují k vyšším výkonům
-class:   communication

 2 
 ≈  zvyšovat; povzbuzovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   poptávka stimuluje nabídku
-rfl:   pass: zvýšenou poptávkou se stimuluje nabídka