inspirovatbiasp

 1 
 ≈  dávat / dát podnět k nějaké činnosti
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  MEANStyp  
14k+37
-example:   inspirovala ho svou myšlenkou
-rfl:   pass: děti se inspirují k tvůrčí činnosti
-rcp:   ACT-ADDR: spolupracovníci se vzájemně inspirovali k tvůrčí činnosti