provokovatimpf

 1 
 ≈  dráždit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  MEANStyp  
1,že4k+3,aby,,že7
-example:   provokoval zájem; chvála provokovala Petra k lepším výkonům; svým chováním je provokoval
-rfl:   cor4: provokoval se k lepším výsledkům
pass: pomalí studenti se musí provokovat k lepším výsledkům pochvalou a uznáním
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se provokovali