přičítatimpf, přičístpf, přičítávatiter

 1 
 ≈   impf: sčítáním připojovat / přidávat / zvyšovat počet  pf: sčítáním připojit / přidat / zvýšit počet
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14k+3
-example:    impf: děti za domácí úkol měly přičítat kladná čísla k záporným  pf: Petřík přičetl k číslu deset dvacítku
-rfl:   pass:  impf: ke zboží se přičítá 22 procent z ceny  pf: ke zboží se přičte 22 procent z ceny
-rcp:   PAT-EFF:  impf: přičítal kladná a záporná čísla  pf: přičetl pět a sedm
-class:   combining

 2 
 ≈   impf: označovat za původce / viníka / příčinu; přisuzovat; přiznávat  pf: označit za původce / viníka / příčinu; přisoudit; přiřknout; přiznat (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134,že,cont
-example:    impf: veškeré zásluhy přičítal kolektiv právě Janovi; veškerou vinu za autonehodu přičítal soud řidiči autobusu  pf: veškeré zásluhy přičetl kolektiv právě Janovi; veškerou vinu za autonehodu přičetl soud řidiči autobusu
-rfl:   cor3:  impf: veškeré zásluhy za úspěch si přičítal Jan sám  pf: důsledky svého jednání si pak přičti sám
pass:  impf: v naší zemi se často přičítají zásluhy tomu, komu nepatří  pf: zásluhy se přičetli tomu nepravému
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: zásluhy přičítali jeden druhému  pf: zásluhy přičetli jeden druhému

 3 
 ≈   impf: přiznávat; připisovat ve prospěch / v neprospěch  pf: přiznat; připsat ve prospěch / v neprospěch (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  DPHRobl  
134,že,contk dobru,k tíži,na vrub,za vinu
-example:    impf: soud mu přičítal k dobru, že svůj čin předem neplánovat  pf: soud mu přičetl k dobru, že k činu byl zlákán svými komplici
-rfl:   cor3:  impf: přičítal si k dobru, že se vždy o matku řádně staral  pf: přičetl si k dobru, že se rozhodl podle tak, aby nikoho nepoškodil
pass:  impf: jeho liknavost v řešení tohoto problému se mu často přičítala za vinu  pf: jeho statečný čin se mu přičetl k dobru
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně si to přičítali za vinu  pf: vzájemně si to přičetli k dobru