přilepovatimpf, přilepitpf

 1 
 ≈   impf: lepením připojovat  pf: lepením připojit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  MEANStyp  
147
-example:    impf: dítě přilepovalo do sešitu obrázek  pf: dítě přilepilo do sešitu obrázek
-rfl:   pass:  impf: do občanského průkazu se přilepuje fotografie  pf: do občanského průkazu se přilepí malá fotografie
-class:   location

 2 
 ≈   impf: lepením spojovat s něčím  pf: lepením spojit s něčím
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  MEANStyp  
14k+37
-example:    impf: přilepoval papíry k tabuli; přilepoval jeden papír ke druhému  pf: přilepil papír k tabuli; přilepil jeden papír ke druhému
-rfl:   pass:  impf: o hodině výtvarné výchovy se přilepoval jeden obrázek ke druhému  pf: o hodině výtvarné výchovy se přilepil jeden obrázek ke druhému
-class:   combining