nabádatimpf

 1 
 ≈  vyzývat; pobízet; povzbuzovat; podněcovat; vést k určité činnosti
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14k+3,aby,,že
-example:   stále nabádala své děti, aby nechodily k rybníku / ať nechodí k rybníku / že se mají pořádně učit
-rfl:   pass: lidé se stále nabádají, aby nechodili na slunce
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně se nabádali k opatrnosti
-class:   communication