Frames containing functor "INTT"
běhat, běhávat 1
běžet 1
být 9
cestovat 1
dobíhat, doběhnout 1
dobývat se 1
docházet, dojít 1
docházet, dojít 7
dojíždět, dojet 1
dojíždět, dojet 4
dopravovat, dopravit 1
dopravovat, dopravit 2
dopravovat se, dopravit se 1
doprovázet, doprovodit 1
dostavovat se, dostavit se 1
dotahovat, dotáhnout 1
dotahovat se, dotáhnout se 1
dovádětI, dovéstI 1
dovádětI, dovéstI 3
dovážet, dovézt 1
dovážet, dovézt 2
drát se, drávat se 1
hnát 1
hnát se 1
honit 1
hrnout se 1
chodit, chodívat 1
jet 1
jezdit, jezdívat 1
jít 1
jít 3
kráčet 1
létat 1
letět 1
letět 2
mizet 2
natahovat, natáhnout 7
natahovat se, natáhnout se 4
nést 1
nést 4
nosit, nosívat 1
odcestovat 1
odcházet, odejít 1
odesílat, odeslat 1
odesílat, odeslat 2
odesílat, odeslat 3
odjíždět, odjet/odejet 1
odlétatI, odletovat, odletět, odlétnout, odlétatII, odlétávat 1
odnášet, odnést 1
odnášet, odnést 2
odnášet, odnést 3
odnášet, odnést 4
odskakovat si, odskočit si 1
odtahovat, odtáhnout 2
odvádět, odvést 1
odvádět, odvést 2
odvážet, odvézt 1
odvážet, odvézt 2
plavat/plovat 1
plout 1
pohánět, pohnat 1
pohnat se 1
posílat, poslat 2
pospíchat 1
povstávat, povstat 1
protahovat, protáhnout 5
přehánět, přehnat 1
přecházet, přejít, přechodit 2
přecházet, přejít, přechodit 4
přejíždět, přejet 2
přejíždět, přejet 3
přemisťovat/přemísťovat, přemístit 1
přemisťovat/přemísťovat se, přemístit se 1
přenášet, přenést 1
přenášet se, přenést se 1
přepravovat, přepravit 1
přepravovat se, přepravit se 1
přesunovat, přesouvat, přesunout 1
přesunovat se, přesouvat se, přesunout se 1
převádět, převést 1
převážet, převézt 1
přibíhat, přiběhnout 1
přicestovat 1
přicházet, přijít 1
přijíždět, přijet 1
přilétat, přiletovatI, přiletět, přilétnout, přilétávat 1
přistávat, přistát/přistat 1
přitahovat, přitáhnout 4
přivádět, přivést 1
přivádět, přivést 2
přivážet, přivézt 1
přivážet, přivézt 2
putovat 1
rozbíhat se, rozběhnout/rozeběhnout se 1
rozcházet se, rozejít se 1
rozjíždět se, rozjet se 1
řítit se 1
scházet, sejít, scházívat 2
sestupovat, sestoupit 1
sjíždět, sjet 2
sjíždět se, sjet se 1
sjíždět se, sjet se 2
skákat, skočit 8
sklánět, sklonit 1
snášet, snést 1
snášet, snést 2
snášet se, snést se 1
spěchat 1
spět 1
spouštět, spustit 1
spouštět se, spustit se 1
stoupat, stoupnout 2
ubírat se 1
uprchat, uprchnout, uprchávat 1
utíkat, utéci/utéct 1
vcházet, vejít 1
vést 1
vézt 1
vjíždět, vjet, vjíždívat 1
vkročit 1
vláčet/vláčit se, vláčívat se 1
vléci/vléct se 1
vlézat, vlézt 1
vnikat, vniknout 1
vodit, vodívat 1
vozit, vozívat 1
vrhat se, vrhnout se 1
vsunovat se, vsouvat se, vsunout se 1
vtahovat, vtáhnout 4
vtrhávat/vtrhovat, vtrhnout 1
vybíhat, vyběhnout 1
vybíhat, vyběhnout 2
vydávat se, vydat se 1
vyhánět, vyhnat 1
vycházet, vyjít 1
vycházet, vyjít 3
vycházet si, vyjít si 1
vyjíždět, vyjet 1
vyjíždět, vyjet 2
vyjíždět si, vyjet si 1
vykračovat/vykročovat, vykráčet, vykročit 1
vykračovat/vykročovat, vykráčet, vykročit 2
vykrádat se, vykrást se 1
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 1
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 2
vylétatI, vyletovat, vyletět, vylétnout, vylétatII, vylétávat 7
vylézat, vylézt 1
vylézat, vylézt 2
vynášet, vynést 1
vynášet, vynést 2
vypalovat, vypálit 5
vypravovatI se, vypravit se 1
vyrážet, vyrazit 2
vyrážet si, vyrazit si 1
vysílat, vyslat 1
vyskakovat, vyskočit 1
vyskakovat, vyskočit 2
vyšplhat 1
vytahovat, vytáhnout 1
vytahovat, vytáhnout 2
vytahovat, vytáhnout 9
vytahovat, vytáhnout 11
vytrácet se, vytratit se 2
vytrhávat/vytrhovat, vytrhnout 5
vyvádět, vyvést 1
vyvádět, vyvést 2
vyvážet, vyvézt 1
vyvážet, vyvézt 2
zabloudit 2
zahánět, zahnat 1
zahánět, zahnat 2
zahýbatI, zahnout 1
zacházetI, zajít 1
zacházetI, zajít 4
zajíždět, zajet 1
zamířit 1
zanášet, zanést 1
zanášet, zanést 2
zaskakovat, zaskočit 1
zastavovatI se, zastavitI se 2
zatahovat, zatáhnout, zatahat 3
zatlačovat, zatlačit 5
zavádět, zavést 1
zavítávat, zavítat 1
zdvihat/zdvíhat, zdvihnout, zdvihávat 1
zvát 1